Giveaways/Utställning

Här hittar du noga framtaget utställningsmaterial som du kan beställa för att representera Reumatikerförbundet på ett enkelt och enhetligt vis på mässor, konferenser och på andra platser där Reumatikerförbundet ska synas och delta.